Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

1. Definicje

Administrator: Skwer Patrycja Tokarska, Aleja Jana Pawła II 28/6, Szczecin.

Dane osobowe: informacje umożliwiające identyfikację lub potencjalnie możliwą identyfikację osoby fizycznej przy wykorzystaniu takich właściwości jak charakter fizyczny, genetyczny, psychiczny, ekonomiczny, fizjologiczny, genetyczny, społeczny lub kulturowy. Mowa tu również o numerze IP urządzenia, danych lokalizacyjnych oraz informacji, które gromadzone są przez pliki cookies.

Serwis: prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem www.skwer.pl, do którego stosuje się niniejsze Zasady ochrony danych osobowych (Politykę prywatności).

Użytkownik: osoba fizyczna, która odwiedza Serwis.

2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie potrzebnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich użytkowników:

 • którzy korzystają z Serwisu (adres IP, pliki cookies)
 • niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami,

przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, którym jest analityka i funkcjonalność działania Serwisu;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, gdzie podstawą prawną dla przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie podlega rejestrowaniu w tzw. logach (integralnym elemencie bazodanowego systemu zarządzania treścią, w oparciu o który zbudowany jest Serwis). Dane zawarte w logach przetwarzane są dla celów ściśle związanych ze świadczeniem usług przez Serwis, w tym o charakterze technicznym oraz administracyjnym. Informacje zawarte w logach mają również wpływ na zachowanie właściwego stopnia bezpieczeństwa systemu zarządzania treścią oraz możliwości poprawnego zarządzania Serwisem.

4. Pliki cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Niezbędne pliki cookies

Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • czasowe pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji;
 • stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposoby wyświetlania Serwisu.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych służą do przygotowywania analizy statystycznej, która pomaga Administratorowi zrozumieć preferencje i sposób działania Użytkowników na stronie internetowej www.skwer.pl. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosuje się również do oceny popularności strony – dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics lub Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (zobacz informacje kontaktowe na dole niniejszej strony).

5. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od charakteru i specyfiki świadczonej usługi, jak również celu jej przetwarzania. Dane przetwarzane są przez okres do 10 lat od momentu przesłania formularza aplikacyjnego w Serwisie lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody przez Użytkownika. Może to być również zgłoszenie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (dotyczy uzasadnionego interesu Administratora). Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wraz z końcem czasu przetwarzania dane podlegają likwidacji.

6. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik Serwisu ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych
 • możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu ich przetwarzania
 • migracji danych
 • wniesienia sprzeciwu do sposobu przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, na podstawie której przetwarzane są jego dane w Serwisie. Do przeprowadzenia tego procesu wystarczy kontakt z Administratorem.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik Serwisu posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec procesu przetwarzania danych dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie związane jest z uzasadnionym interesem Administratora.

8. Bezpieczeństwo

Dostęp do danych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych. Dostęp jest ograniczony tylko na potrzeby właściwego przeprowadzenia zadania. Serwis posiada mechanizmy zabezpieczające dane osobowe. Administrator kładzie nacisk na właściwy proces dokumentowania operacji na danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Skwer Patrycja Tokarska:
Aleja Jana Pawła II 28/6
Szczecin.
Kontakt:
e-mail: info@skwer.pl