Projektowanie ogrodów

Koncepcja, projekty, wykonawstwo ogrodów oraz projekty specjalistyczne

Doradztwo

Przed przystąpieniem do budowy ogrodu możecie liczyć na naszą pomoc w ustaleniu głównych założeń do jego realizacji. Należy tutaj wspólnie ustalić główne elementy ogrodu, w oparciu o to, jakie funkcje mają pełnić w Waszym życiu.

Będzie on elementem domu, więc każdy członek rodziny powinien czuć się w nim komfortowo.

Koncepcja

Najpierw wizja lokalna rozmowa i plan. Pracę rozpoczniemy w terenie. Obejrzymy razem miejsce, warunki otoczenia, strukturę gleby; architekturę budynków. Zanurzamy się w zadaniu. W ten sposób odnajduję właściwy kierunek, najlepsze pomysły i inspiracje. Koncepcja jest naszym podręcznikiem dla całego procesu: od Twoich potrzeb i możliwości poprzez warunki ogólne, po moją fantazję i znajomość dziedziny. Wysłucham Ciebie i przedstawię swoją wizję.

Owocem tego etapu będzie zaakceptowany przez Ciebie plan ogrodu: podział funkcji w przestrzeni, układ nawierzchni, kompozycja grup roślinnych, proporcja poszczególnych elementów.

Możemy teraz odwiedzić wspólnie szkółkę, abym poznała Twoje ulubione rośliny lub abyś Ty poznał/a możliwości i skalę wyboru. To teraz rozpoczynamy także pracę nad budżetem inwestycji – widzisz zależność pomiędzy ceną i wielkością rośliny oraz różnice w cenach pomiędzy gatunkami.

Twoje zaangażowanie na tym etapie ułatwi późniejsze podejmowanie decyzji.

Projekt

Ten etap, w zależności od wielkości projektu trwa zazwyczaj od 10 do 60 dni. Określę dokładnie kształty i rozmiary poszczególnych powierzchni; zrobię specyfikację ilościową i jakościową roślin oraz niezbędnych materiałów. Gotowa teczka projektowa zawiera plansze:

 1. w formie rzutu:
  • układ funkcjonalno-przestrzenny ogrodu
  • plansza wymiarowa
  • projekt nawierzchni ze specyfikacją materiałową: podjazdy, parkingi, alejki oraz opaski wokół rabat
  • projekt elektryczny: rozmieszczenie punktów oświetleniowych, podział na obiegi, propozycje rodzajów i opraw oświetleniowych
  • projekt nawierzchni ogrodowych: podział na rabaty, trawniki (strzyżone, łąkowe) i inne (np. żwirowe) ze specyfikacją materiałową i powierzchniami
  • projekt szaty roślinnej: specyfikacja jakościowa i ilościowa
  • projekt/planszę nawodnienia
  • planszę z detalem projektowanych elementów małej architektury
 2. w postaci wizualizacji – na Twoje życzenie wykonamy wizualizację projektowanych przestrzeni ogrodowych
 3. w formie opisu:
  • opis projektowanych gatunków roślinnych (wraz z podobizną rośliny)
  • wskazania pielęgnacyjne dla projektowanych roślin
  • wskazania pielęgnacyjne dla Twojego ogrodu (zalecenia ogrodnicze)
  • pełna specyfikacja materiałowa
  • specyfikację techniczną robót wykonawczych.

Dokładne dane pozwalają odwzorować projekt w terenie, wytyczyć szlaki komunikacyjne, rabaty, przebieg mediów (nawodnienie, okablowanie elektryczne), a także ułożyć kolejność robót i oszacować koszty wykonawcze. To czas na kolejną wspólną wyprawę do szkółki, by wybrać konkretne rośliny.

Możesz zdać się na mnie, jeśli jesteś zajęta/y lub zrobić to samodzielnie. Decyzja jest zawsze Twoja.

Projekty Low-Maintenance

W swoich projektach uwzględniamy szereg czynników, które ostatecznie decydują o łatwości utrzymania ogrodu. Od początku bierzemy pod uwagę jego niskie koszty użytkowania i utrzymania. Projektujemy również ogrody bezobsługowe i minimalizujące obsługę pielęgnacyjną i serwisową.

Ekologia

W projektowaniu ogrodów zwracamy szczególną uwagę na ich niski koszt środowiskowy. Dotyczy to szczególnie niskiego zużycia wody i energii, zminimalizowanego nawożenia substancjami chemicznymi, czy biodegradacji.

Projekty dla osób prywatnych, firm i instytucji

SKWER specjalizuje się w przygotowywaniu projektów ogrodów dla różnych podmiotów. Współpracujemy z osobami fizycznymi, które pragną zbudować nowy ogród, niezależnie od tego, czy będzie to przytulny ogródek tarasowy, czy niewielkie założenie przy szeregowcu, aż po imponujące ogrody rezydencjonalne. Pracujemy również z firmami i instytucjami, dla których ogród bywa ważną częścią image biznesowego, rodzajem identyfikacji wizualnej lub stanowi wręcz stanowi fundament ich działania. Za każdym razem do naszej pracy podchodzimy sumiennie i rzetelnie.

Na co dzień współpracujemy, min. z architektami: Edwardem Łagowskim czy Maciejem Gardiaszem oraz Grupą Architektoniczną Domino oraz z innymi pracowaniami architektonicznymi.

Projektujemy ogrody dla osób fizycznych

Projektujemy ogrody dla firm

Projektujemy ogrody dla instytucji

Zagospodarowujemy przestrzeń publiczną

Pozostałe usługi ogrodnicze

Pielęgnowanie ogrodów

Chcąc zapewnić piękny wygląd ogrodu nie należy zapominać o jego bieżącej pielęgnacji.

Nawadnianie ogrodów

Dobre nawadnianie decyduje o prawidłowym wzroście i rozwoju roślin w Waszym ogrodzie.

Projekty specjalistyczne

Projekty specjalistyczne: parkowe założenia zabytkowe, przestrzeń publiczna, inwentaryzacje.

Porozmawiajmy

 

+48 501 051 384

INFO@SKWER.PL

ALEJA JANA PAWŁA II 28/6, SZCZECIN

Zbudujmy wspólnie ogród Waszych marzeń

Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią posłuchamy o Waszych ogrodach i pomożemy Wam w ich założeniu lub pielęgnacji. To nasza pasja!